Ελάχιστες απαιτήσεις
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ο περιηγητής ιστού, είναι:

  • Σύνδεση στο Internet: > 256.0 Kbits/Sec.
  • Ανάλυση οθόνης: 1024x768

Προτείνουμε τη χρήση κάποιων από τους παρακάτω περιηγητές:

  • Mozilla, έκδοσης 2.0 ή μεταγενέστερη. (www.firefox.org)
  • Internet Explorer, έκδοσης 5.5 ή μεταγενέστερη.
  • Netscape Navigator, έκδοσης 6.0 ή μεταγενέστερη.

Ο περιηγητής ιστού θα πρέπει να υποστηρίζει τα πρότυπα HTML 4.0 και CSS 2.0 και να έχει ενεργοποιημένη τη Javascript.

Στον Η/Υ προτείνεται να είναι εγκατεστημένα προγράμματα τα οποία επιτρέπουν την προβολή των αρχείων:

  • Adobe Flash (.swf). Αν δεν έχετε εγκαταστημένο σχετικό λογισμικό, στην τοποθεσία http://www.macromedia.com/software/flashplayer/ υπάρχει δωρεάν διαθέσιμο λογισμικό.
  • Audio Video Interleave (.avi). Αν δεν έχετε εγκαταστημένο σχετικό λογισμικό, στην τοποθεσία http://www.microsoft.com/ υπάρχει δωρεάν διαθέσιμο λογισμικό.
  • MPEG (.mpg, .mpeg). Αν δεν έχετε εγκαταστημένο σχετικό λογισμικό, στην τοποθεσία http://www.microsoft.com/ υπάρχει δωρεάν διαθέσιμο λογισμικό.
  • Real Player.Ο Real Player είναι μία εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στο http://www.real.com/.
  • Quick Time.Ο Quick Time είναι μία εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στο http://www.apple.com/quicktime/download/.