Ρίμες
Χαρακτηριστικές κρητικές ποιητικές συνθέσεις είναι οι ρίμες, πολύστιχα τραγούδια με δεκαπεντασύλλαβο στίχο. Οι ριμαδόροι περιγράφουν στα τραγούδια τους γεγονότα της ιστορίας του νησιού από τη Βενετοκρατία μέχρι και την Κατοχή και αναφέρονται σε αγωνιστές, μάχες και διάφορα άλλα γεγονότα, όπως επιδημίες κ.τ.λ. «Η άλωση της πόλης του Μεγάλου Κάστρου», «Το τραγούδι του Δασκαλογιάννη», «Η σφαγή στο Μεγάλο Κάστρο», «Του Ξωπατέρα», «Του Καπετάν Κόρακα» και «Το Αρκάδι», είναι μερικές από τις γνωστότερες ρίμες.
Ο θρυλικός Ξωπατέρας (1788-1829)
Ιωάννης Βλάχος ή Δασκαλογιάννης (1722-1771)
Μιχαήλ Κόρακας (1797-1892)
Σκηνή από την πολιορκία και την έκρηξη στη Μονή Αρκαδίου, 1866 (Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών)
Παρέα Κρητικών με λύρα και κρασί, 1926 (Nelly's, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη)