Πεντοζάλης
Άλλο χορό δε ρέγομαι από τον Πεντοζάλη

Απού τονέ χορεύουνε όλοι, μικροί μεγάλοι

Άλλο χορό δε ρέγομαι από τον Πεντοζάλη

Που πάει τρία ζάλα ομπρός και δυο γιαγέρνει πάλι.

Χορός που χορεύεται σε όλη την Κρήτη με μικρές διαφορές από τόπο σε τόπο. Ονομάστηκε έτσι από τα πέντε ζάλα του, βήματα. Ονομάζεται και χορός της νύφης, καθώς η νύφη, με τα ζάλα του, άνοιγε το χορό στους γάμους.

Χορεύεται με τα χέρια πιασμένα από τους ώμους, ενώ σε παραλλαγή του, οι χορευτές πιάνονται με τα χέρια χιαστί. Αποτελείται από τον αργό και το γρήγορο χορό.

Το αργό του μέρος αποτελεί την εισαγωγή του γρήγορου Πεντοζάλη και συνοδεύεται μουσικά από τις κοντυλιές.

Το γρήγορό του μέρος χαρακτηρίζεται από αισθητική, υπερηφάνεια και λεβεντιά.Πεντοζάλης γρήγορος (Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Πεντοζάλης σιγανός
Πεντοζάλης σιγανός με τα χέρια χιαστί
Ο χορός της νύφης με συνοδεία βιολιού