1700-1450 π.Χ.
Την περίοδο αυτή ξεχωρίζουν τοιχογραφίες με ποικίλη θεματολογία, όπως ταυροκαθάψια, σκηνές από την καθημερινή ζωή στο ανάκτορο, θρησκευτικές σκηνές και εικόνες από τη φύση.

Από την αγγειογραφία ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο ρυθμός χλωρίδας με κλαδιά ελιάς, κισσούς, κρίνους, καθώς και ο θαλάσσιος ρυθμός με χταπόδια, αστερίες, τρίτωνες, θαλάσσια βλάστηση κ.α.

Στη λιθογλυπτική ξεχωρίζουν εξαιρετικά δείγματα αγγείων, όπως το ρυτό με τη μορφή κεφαλιού ταύρου από την Κνωσό, και ειδωλίων, όπως το κεφάλι ανθρώπινης μορφής από ελεφαντόδοντο από τις Αρχάνες, ενώ εξέχουσα θέση κατέχουν και οι θεές των όφεων από φαγεντιανή.

Στη χρυσοχοΐα ξεχωρίζουν τα σφραγιστικά δακτυλίδια με παραστάσεις θρησκευτικού περιεχομένου, τα περιδέραια και οι καρφίτσες που προέρχονται κυρίως από τάφους.

Στη μεταλλοτεχνία ξεχωρίζουν έργα, κυρίως σε χαλκό, που είναι ειδώλια λατρευτών, όπλα και περικεφαλαίες.

7000π.Χ.  |  3500π.Χ.  |  2000π.Χ.  |  1700π.Χ.  |  1450π.Χ.  |  1350π.Χ.  |  1150π.Χ.  |  1100π.Χ.  |  900π.Χ.
Χρυσοί διπλοί πέλεκυς που βρέθηκαν σε σπήλαιο, 1600 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Χρυσός σφραγιστικός δακτύλιος με σκηνή λατρείας, 1600 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Χρυσός σφραγιστικός δακτύλιος με θρησκευτική παράσταση, 1600 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Χάλκινη πρόχους, 1650 π.Χ. - 1450 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Αγγείο - ρυτό, όπου εικονίζονται θεριστές να τραγουδούν εν ώρα εργασίας με τη συνοδεία μουσικών οργάνων, 1650 π.Χ. - 1450 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Πήλινο ωοειδές ρυτό θαλάσσιου ρυθμού, 1500 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
7000π.Χ.
3500π.Χ.
2000π.Χ.
1700π.Χ.
1450π.Χ.
1350π.Χ.
1150π.Χ.
1100π.Χ.
900π.Χ.