Τέχνη
Η μινωική τέχνη στην Κνωσό μαρτυρά την πολιτισμική ακμή που γνωρίζει η πόλη. Οι εξαιρετικές τοιχογραφίες που κοσμούν τα ανάκτορα αποτελούν ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα ελληνικής ζωγραφικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η αγγειοπλαστική και η αγγειογραφία με την κατασκευή κυρίως τελετουργικών αγγείων και μάλιστα των τύπων των ρυτών σε σχήμα κεφαλής ταύρου. Σημαντικές είναι, επίσης, οι τέχνες της χρυσοχοΐας και της σφραγιδογλυφίας, όπου σε μικρές επιφάνειες οι Μινωίτες καλλιτέχνες εκφράζουν με ιδιαίτερη χάρη την αγάπη τους για το μικρογραφικό.

Η περίοδος των πρώτων ανακτόρων, 2000 - 1700 π.Χ., χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση και ακμή του καμαραϊκού ρυθμού στην κεραμική, ενώ στην περίοδο των νέων ανακτόρων, 1700 - 1450 π.Χ., παρατηρείται μια ιδιαίτερη αγάπη και τάση προς τη φυσιοκρατική διακόσμηση των αγγείων και των τοίχων ανακτόρων και επαύλεων. Τέλος η περίοδος 1450 - 1000 π.Χ. χαρακτηρίζεται από την παρουσία και επίδραση του μυκηναϊκού στοιχείου.7000π.Χ.  |  3500π.Χ.  |  2000π.Χ.  |  1700π.Χ.  |  1450π.Χ.  |  1350π.Χ.  |  1150π.Χ.  |  1100π.Χ.  |  900π.Χ.
Ρυτό από στεατίτη με μορφή κεφαλής ταύρου, 1650 π.Χ. - 1450 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Χάλκινο ξίφος από τους τάφους της Κνωσού, 3500 π.Χ. - 1100 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Η τοιχογραφία του "Κροκοσυλλέκτη Πιθήκου", 1650 π.Χ. - 1450 π.Χ. (Ανάκτορο Κνωσού, Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Πήλινος αμφορέας ανακτορικού ρυθμού, 1425 π.Χ. - 1400 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
7000π.Χ.
3500π.Χ.
2000π.Χ.
1700π.Χ.
1450π.Χ.
1350π.Χ.
1150π.Χ.
1100π.Χ.
900π.Χ.