1450-1000 π.Χ.
Από την τέχνη των τοιχογραφιών ξεχωρίζουν από την Κνωσό η αναπαράσταση με τους δυο μυθικούς γρύπες, η οποία στολίζει την αίθουσα του θρόνου, και η «Παριζιάνα», που αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης σύνθεσης, θρησκευτικού χαρακτήρα.

Η ζωγραφιστή λίθινη λάρνακα της Αγίας Τριάδας, με παραστάσεις προσφοράς σε νεκρό, αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα μιας ιδιαίτερης καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η κεραμική και αγγειογραφία παρουσιάζουν πολλά στοιχεία τόσο στη διακόσμηση, όσο και στα σχήματα που δείχνουν τη μυκηναϊκή επίδραση. Ο διάκοσμος γίνεται αυστηρός και σχηματοποιημένος και ο νέος ρυθμός αποκαλείται «ανακτορικός».

Χαρακτηριστικά σχήματα αγγείων είναι οι μεγάλοι αμφορείς και οι «εφυραϊκές κύλικες», οι πυξίδες κ.α.

7000π.Χ.  |  3500π.Χ.  |  2000π.Χ.  |  1700π.Χ.  |  1450π.Χ.  |  1350π.Χ.  |  1150π.Χ.  |  1100π.Χ.  |  900π.Χ.
Η λίθινη λάρνακα της Αγίας Τριάδας, 1450 π.Χ. - 1000 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Η τοιχογραφία με τους δύο μυθικούς γρύπες που βρίσκεται στην αίθουσα του θρόνου στην Κνωσό, 1450 π.Χ. - 1000 π.Χ. (Ανάκτορο Κνωσού, Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Η τοιχογραφία της "Παριζιάνας", 1450 π.Χ. - 1000 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Πήλινος τρίωτος πιθαμφορέας του ανακτορικού ρυθμού, 1450 π.Χ. - 1000 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Πήλινη σπονδική πρόχους, 1450 π.Χ. - 1000 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Πήλινο αλάβαστρο ανακτορικού ρυθμού, 1300 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
7000π.Χ.
3500π.Χ.
2000π.Χ.
1700π.Χ.
1450π.Χ.
1350π.Χ.
1150π.Χ.
1100π.Χ.
900π.Χ.