Πνευματικές δραστηριότητες
Οι σκληρές συνθήκες ζωής στον πολιορκούμενο Χάνδακα περιορίζουν αλλά δε νεκρώνουν εντελώς τις πνευματικές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα των κατοίκων. Ο Γεράσιμος Βλάχος εξακολουθεί κατά την περίοδο της πολιορκίας να διδάσκει τους νεαρούς φιλομαθείς «κατ' αμφοτέρους τας διαλέκτους», ενώ παράλληλα πολεμά πάνω στα τείχη, στον προμαχώνα του Ιησού. Την ίδια περίοδο ο Μάρκος Αντώνιος Φόσκολος γράφει την κωμωδία «Φορτουνάτος», στην οποία δε λείπουν οι αναφορές στον πόλεμο και τους εχθρούς, αλλά και στην ελπίδα της νίκης:

«...και ο Τούρκος τ' άνομο σκυλί τρομάραν έχει τόση

που πλιό του δεν αποκοτά αποκάτω να σιμώση,

γιατί θυμάται τα παλιά, και τρέμει και φοβάται,

και ακόμη τα 'παθε στη γη και εις πέλαγος θρηνάται». (στ. 99-102)

«...Χαρά λοιπόν αμέτρητη όλοι σας καρτερείτε,

Και εισέ λιγούτσικο καιρό τη λευτεριά θωρείτε». (στ. 117-118)

(Μάρκου Αντώνιου Φόσκολου, Φορτουνάτος, Alfred Vincent, Θεοχάρης Δετοράκης, Ε.Κ.Ι.Μ. 1980)

1645  |  1646  |  1648  |  1650  |  1666  |  1667  |  1668  |  1669
1645
1646
1646
1648
1650
1666
1667
1668
1669
1669
1669
1669
1669