Οθωμανικός στρατός
Στο πολυεθνικό μωσαϊκό του οθωμανικού στρατού εντάσσονται στρατιώτες «από την Αίγυπτο, τη Βηρυτό, το Χαλέπι, την Ανατολία, το Μαράς, και την Καραμανία». [Εβλιά Τσελεμπί, Οδοιπορικό (1668-1671), Εκάτη 2005, σελ. 192] Μαζί τους πολεμούν χιλιάδες γενίτσαροι, που είναι εξισλαμισμένοι χριστιανοί κυρίως από τις ευρωπαϊκές επαρχίες της αυτοκρατορίας. Σημαντική είναι στη θάλασσα η συμβολή των πολεμικών πλοίων από την Αλγερία, ενώ περίφημοι είναι οι Αρμένιοι υπονομευτές (λαγουμιτζήδες). Επιπλέον, οι Οθωμανοί επιστρατεύουν χιλιάδες ντόπιους σε βοηθητικούς ρόλους:

«Και επειδή έμαθε (ο μεγάλος βεζίρης Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού), ότι ο αριθμός των στρατιωτών του μηχανικού ήταν κατώτερος από τον απαιτούμενο... με τις αμοιβές, με τις υποσχέσεις και με τη βία χρησιμοποίησε τους χωρικούς του Βασιλείου. Έχει γραφεί ότι στη διάρκεια της εφόδου χρησιμοποίησε δέκα χιλιάδες χωρικούς».

((απόσπασμα από την Έκθεση του Γενικού Προβλεπτή Αντόνιο Μπάρμπαρο, 1667, Στέργιου Γ. Σπανάκη, Μνημεία της Κρητικής Ιστορίας, τ. ΙV, Ηράκλειο 1958, σελ. 99)

1645  |  1646  |  1648  |  1650  |  1666  |  1667  |  1668  |  1669
Οθωμανοί αξιωματικοί και στρατιωτικοί, 1581 (A. Bruizn)
Άτακτος πολεμιστής των ελαφρών σωμάτων του Οθωμανικού στρατού κρατάει το τοπούζι (Βιέννη, Εθνική Βιβλιοθήκη)
Έφιπποι άτακτοι πολεμιστές του Οθωμανικού στρατού (Βιέννη, Εθνική Βιβλιοθήκη)
1645
1646
1646
1648
1650
1666
1667
1668
1669
1669
1669
1669
1669