Η εσφαλμένη πολιτική της Βενετίας
Στην καταπιεστική συμπεριφορά των Βενετών αποδίδει την αδιαφορία του ντόπιου πληθυσμού και ένα γαλλικό υπόμνημα του 1661. Ο συντάκτης θεωρεί ότι οι βενετικές αρχές οφείλουν να υιοθετήσουν πιο ελαστική και ήπια πολιτική απέναντι στους Κρητικούς, προκειμένου να εξασφαλίσουν την υποστήριξή τους στην αναμέτρηση με τους Οθωμανούς. Η συνδρομή αυτή, σύμφωνα πάντα με το ίδιο υπόμνημα, μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του πολέμου. Οι παροτρύνσεις αυτές, βέβαια, δεν υλοποιήθηκαν τελικά.
1645  |  1646  |  1648  |  1650  |  1666  |  1667  |  1668  |  1669
Από την πολιορκία του Χάνδακα, 1649 (M. Merian)
1645
1646
1646
1648
1650
1666
1667
1668
1669
1669
1669
1669
1669