Πειρατεία
Η πειρατική δραστηριότητα δεν παύει να είναι και αυτήν την περίοδο μια πολύ συνηθισμένη πρακτική και μια εξίσου κερδοφόρα επιχείρηση. Η προοπτική πλούσιας λείας σε συνδυασμό, συχνά, με πολιτικά κίνητρα, ωθεί πολλούς στις πειρατικές επιδρομές εναντίον παραθαλάσσιων περιοχών και εμπορικών πλοίων. Στα λάφυρα συμπεριλαμβάνονται, βέβαια, και οι αιχμάλωτοι, που είτε πωλούνται ως σκλάβοι στα σκλαβοπάζαρα είτε απελευθερώνονται μετά την καταβολή των απαραίτητων λύτρων. Κέντρα της πειρατικής δραστηριότητας των μουσουλμάνων είναι τα μεγάλα λιμάνια της βόρειας Αφρική, το Αλγέρι, η Τρίπολη, η Τύνιδα, ενώ οι χριστιανοί κουρσάροι χρησιμοποιούν ως βάσεις τους τη Βαλέτα της Μάλτας, τη Μασσαλία και το Λιβόρνο.
1645  |  1646  |  1648  |  1650  |  1666  |  1667  |  1668  |  1669
Αναπαράσταση της πολιορκίας του Χάνδακα από τους Οθωμανούς
Χάρτης με τα λιμάνια του Αρχιπελάγους, 15ος αιώνας
Χριστιανός σκλάβος την περίοδο της πειρατείας (Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών)
Θανατική ποινή, διαμελισμός σκλάβου (Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών)
Σκλαβοπάζαρο (Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών)
1645
1646
1646
1648
1650
1666
1667
1668
1669
1669
1669
1669
1669