Τα λαγούμια
Πολύ συνηθισμένη πρακτική στις πολιορκίες ισχυρών φρουρίων είναι αυτή την περίοδο οι υπονομεύσεις. Ειδικά συνεργεία των πολιορκητών, οι περίφημοι λαγουμιτζήδες, ανοίγουν βαθιά κάτω από το έδαφος σήραγγες, που φτάνουν κάτω από τα τείχη του οχυρού και στηρίζονται σε ξύλινα υποστηρίγματα. Έπειτα, όταν δοθεί το σύνθημα, προκαλείται, με τη χρήση εύφλεκτων υλικών ή εκρηκτικών, ταυτόχρονη κατάρρευση των υπόγειων αυτών στοών, που προκαλεί υποχώρηση του εδάφους και κατάρρευση των αντίστοιχων τμημάτων του τείχους. Από την πλευρά τους οι αμυνόμενοι χρησιμοποιούν συχνά και αυτοί την ίδια τακτική, είτε για να εξουδετερώσουν τους αντίπαλους λαγουμιτζήδες είτε για να προκαλέσουν την καταστροφή οχυρωματικών έργων των πολιορκητών.
1645  |  1646  |  1648  |  1650  |  1666  |  1667  |  1668  |  1669
Η πυριτιδαποθήκη που υπήρχε πλησίον του προμαχώνα Βηθλεέμ, 1900 - 1902 (Τζ. Τζερόλα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
1645
1646
1646
1648
1650
1666
1667
1668
1669
1669
1669
1669
1669