Πολιορκητικές μηχανές
Για την άλωση οχυρωμένων πόλεων οι μεσαιωνικοί στρατοί χρησιμοποιούν πλήθος ειδικών πολιορκητικών μηχανημάτων. Το εκστρατευτικό σώμα του Φωκά διαθέτει καταπέλτες και βαλλίστρες, με τις οποίες σφυροκοπά την πόλη, ενώ πολιορκητικοί «κριοί» κτυπούν τα ευπαθή σημεία της οχύρωσης, προκειμένου να προκαλέσουν κάποιο ρήγμα. Μεγάλοι ξύλινοι πύργοι, ίσου ύψους με τα τείχη, περιβάλλουν τις οχυρώσεις και επιτρέπουν στους βυζαντινούς να τοξεύουν τους αμυνόμενους. Τα αραβικά τείχη της πόλης, όμως, αποδεικνύονται πολύ ανθεκτικά και οι βυζαντινοί στρέφονται στη λύση των υπόγειων υπονομεύσεων, που τελικά τους επιτρέπει την κατάληψη της πόλης.


961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Καταπέλτης των μεσαιωνικών χρόνων για την εκτόξευση λίθων
Τύποι μετάλλινων πολιορκητικών τρυπανιών, 960 (Ρώμη, Βατικανή Βιβλιοθήκη)
Εκτόξευση υγρού πυρός (Ρώμη, Βατικανή Βιβλιοθήκη)
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204