Καταστροφές
Μετά την εισβολή του βυζαντινού στρατού στην πόλη οι πολιορκητές, εξοργισμένοι από την πολύμηνη και πεισματώδη αντίσταση των Αράβων, εξαπολύουν φοβερή σφαγή. Οι αραβικές πηγές μιλούν για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και επιβεβαιώνουν, έστω και σε υπερβολικό βαθμό, τη βιαιότητα των γεγονότων. Η εικόνα που παρουσιάζει η πόλη μετά την άλωση είναι μάλλον τραγική. Οι καταστροφές κατά τη διάρκεια της πολιορκίας και της άλωσης είναι τεράστιες. Επιπλέον οι βυζαντινοί προχωρούν στην ισοπέδωση πολλών αραβικών κτιρίων και καταστρέφουν τις αραβικές οχυρώσεις, προκειμένου να τις αντικαταστήσουν με νέες. Η αραβική μορφή του Χάνδακα εξαλείφεται ολοκληρωτικά.
961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Κατασκευή πύργων τον Μεσαίωνα (Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας)
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204