Ο τελευταίος εμίρης
Ο εμίρης Αμπντάλ Αζίζ (Abd Al-Aziz) και η οικογένειά του οδηγoύνται στην Κωνσταντινούπολη, όπου εντυπωσιάζουν το λαό. Οι Βυζαντινοί τους παραχωρούν δημόσια κτήματα και ζουν εκεί τα υπόλοιπα χρόνια, δίχως όμως να ασπαστούν το χριστιανισμό και να λάβουν έτσι δημόσια αξιώματα. Ο γιος, αντίθετα, του εμίρη, γνωστός με το εξελληνισμένο όνομα Ανεμάς, ασπάζεται το χριστιανισμό και υπηρετεί τον αυτοκράτορα. Σκοτώνεται στη μάχη εναντίον των Ρώσων του Σβιατοσλάβου το 972.
961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204