Οι «Βασιλικαί επισκέψεις»
Μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης στην Κρήτη ανήκουν στο Βυζαντινό Κράτος και ονομάζονται «Βασιλικαί Επισκέψεις». Το δημόσιο ενοικιάζει αυτά τα κτήματα σε γεωργούς και εισπράττει ως αντάλλαγμα ένα ποσοστό επί της παραγωγής. Προς τα τέλη του 12ου αιώνα οι εκτάσεις αυτές παραχωρούνται για εκμετάλλευση σε ιδιώτες αντί ενοικίου που καταβάλλεται σε χρήμα. Το γεγονός αυτό μάλλον ευνοεί τους οικονομικά ισχυρότερους, που έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν το χρηματικό αντίτιμο.
961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Μικρογραφία από Μηνολόγιο του 11ου αιώνα με παράσταση των διαφόρων καλλιεργιών
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204