Οι επισκοπές
Κατά τη Β΄ Βυζαντινή περίοδο συχνές αλλαγές παρατηρούνται στην οργάνωση της Κρητικής Εκκλησίας. Οι επισκοπές Ηρακλείου, Φοίνικος και Κανδάνου, για παράδειγμα, καταργούνται, ενώ άλλες άλλαξαν όνομα, όπως η επισκοπή Λάμπης που μετονομάζεται σε Καλαμώνος. Κάποιες άλλες διατηρούν το όνομά τους, η έδρα τους όμως μεταφέρεται σε άλλο οικισμό, όπως γίνεται με τις επισκοπές Χερσονήσου, Σητείας και Αρκαδίας. Σ' αυτό μάλιστα το γεγονός οφείλεται και το όνομα Επισκοπή (ή παράγωγα της λέξης, όπως Πισκοπιανό) που αποδίδεται σε πολλά χωριά του νησιού.
961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204