Διαθήκη του Αγίου Ιωάννη του Ξένου
«Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού διορίζομαι και εντέλλομαι, διατίθεμαι και παραγγέλλω εις όλους ότι όλα τα μοναστήρια και Εκκλησίες όπου χάριτι Θεού ανήγειρα και έκτισα και όσα υποστατικά κινητά και ακίνητα αφιέρωσα εις αυτά, θέλω να είναι όλα υπό την εξουσίαν της Κυρίας Θεοτόκου των Μυριοκεφάλων έως τέλος του παρόντος κόσμου χωρίς καμμίας εναντιότητας... Μηνί Σεπτεμβρίω Κ΄. Από κτίσεως κόσμου 6536 από δε Χριστού 1027».

(Νικ. Β. Τωμαδάκη, Ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού, Κρητικά Χρονικά, τ. Β΄ 1948, σελ. 65-66)

961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Το σπήλαιο όπου έζησε και πέθανε ο Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204