Εμπορικά προνόμια
«...Και παραχώρησε (Ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός με χρυσόβουλλο του 1082) στους Βενετούς όλα τα εμπορικά καταστήματα που υπήρχαν από την παλιά εβραϊκή αποβάθρα (στην Κωνσταντινούπολη)... Αλλά το σπουδαιότερο απ' όλα ήταν πως τους επέτρεψε το ελεύθερο εμπόριο σ' όλες τις περιοχές που βρίσκονταν στην εξουσία των Ρωμαίων, ώστε να εμπορεύονται άνετα και όπως ήθελαν, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα νόμισμα για δασμούς και άλλους φόρους και να μην ελέγχονται από κανένα».

(Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς VI, εκδ. B. Leib, τ. ΙΙ, Παρίσι 1943, σελ. 54-55)

Τα διευρυμένα αυτά οικονομικά προνόμια προκαλούν συχνά τις αντιδράσεις των Βυζαντινών, που βλέπουν την ισχυροποίηση του βενετσιάνικου παράγοντα ως κίνδυνο για την οικονομία της αυτοκρατορίας. Η οικονομική και στρατιωτική αδυναμία, ωστόσο, της αυτοκρατορίας υποχρεώνει τους επόμενους αυτοκράτορες να ανανεώνουν τα παραπάνω προνόμια.

961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Χρυσό νόμισμα που απεικονίζει τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α' Κομνηνό (Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο)
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204