Παραγωγή και προϊόντα
Η πολυετής ειρήνη που ακολουθεί την ανακατάληψη του νησιού από τους Βυζαντινούς διαμορφώνει συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης. Ιδιωτικά αγροκτήματα αλλά και εκτάσεις που ανήκουν στο κράτος καλλιεργούνται εντατικά. Τα σιτηρά, το κρασί και τα τυροκομικά - το «κρητικόν τυρίτζιν» και ο αθότυρος - αποτελούν τα βασικά προϊόντα της τοπικής οικονομίας, παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και συχνά γίνονται αντικείμενο εξαγωγής. Συνεχίζονται, επίσης, δραστηριότητες γνωστές από την προηγούμενη περίοδο, όπως η εξόρυξη ορυκτών, μετάλλων και πετρωμάτων, ενώ αξιόλογη ήταν μάλλον και η παραγωγή αλατιού, καθώς και η εκμετάλλευση της ξυλείας. Τα νομισματικά ευρήματα - ειδικά του 12ου αι. - επιβεβαιώνουν την εικόνα οικονομικής ακμής του νησιού.
961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Χρυσό νόμισμα που απεικονίζει τον Κωνσταντίνο Ζ' και τον Ρωμανό Α', 949 (Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο)
Μινιατούρα η οποία παριστάνει δύο νεαρές γυναίκες να συλλέγουν τους καρπούς της ελιάς (Βενετία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη)
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204