Επιφανείς διοικητές
Γόνος επιφανέστατης οικογένειας της Κωνσταντινούπολης είναι ο δούκας της Κρήτης Μιχαήλ Καραντινός, που διοικεί το νησί στα τέλη 11ου αιώνα. Μερικά χρόνια αργότερα δούκας Κρήτης αναλαμβάνει ο Νικηφόρος Διογένης, γιος του άτυχου αυτοκράτορα Ρωμανού Δ΄ Διογένη. Στο β΄ μισό του 12ου αιώνα τρεις τουλάχιστον διοικητές του νησιού προέρχονται από την οικογένεια των Κοντοστέφανων, ο Αλέξιος το 1167, ο Στέφανος το 1193 και ο Νικηφόρος το 1197, που είναι και γαμπρός του αυτοκράτορα Αλέξιου Γ΄ Άγγελου. Είναι φανερό ότι η αυτοκρατορική εξουσία επιδιώκει η διοίκηση της Κρήτης να βρίσκεται στα χέρια αξιόπιστων προσώπων.
961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Ο Ρωμανός Δ' Διογένης και η σύζυγός του Ευδοκία σε πλάκα από ελεφαντόδοντο (Τμήμα των Νομισμάτων, Μετάλλια και Αντίκες, Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας)
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204