Η επανάσταση του Καρύκη
Το 1090-91 στην Κρήτη ξεσπά ένα επαναστατικό κίνημα εναντίον της αυτοκρατορικής εξουσίας. Ο διοικητής του νησιού Καρύκης έχει ως στόχο του να αποσχιστεί από την αυτοκρατορία και να εγκαθιδρύσει τη δική του ανεξάρτητη εξουσία. Το 1092, όμως, ο αυτοκρατορικός στόλος πλησιάζει τις κρητικές ακτές μεταφέροντας ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Ιωάννη Δούκα, υψηλόβαθμο αξιωματούχο πιστό στον αυτοκράτορα Αλέξιο Α΄ Κομνηνό. Ο Καρύκης δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει τη λαϊκή υποστήριξη κι έτσι η παρουσία του αυτοκρατορικού στόλου προκαλεί την εξέγερση των κατοίκων, που συλλαμβάνουν και θανατώνουν το φιλόδοξο διοικητή. Η αυτοκρατορική εξουσία στο νησί αποκαθίσταται άμεσα και ολοκληρωτικά.
961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204