Η εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά

Τον Ιούνιο του 960 ισχυρός βυζαντινός στόλος, που μεταφέρει ένα μεγάλο και καλά εξοπλισμένο στράτευμα -200 έως 250 πλοία και συνολικά 75000 άνδρες-, αποπλέει από τα Φύγελα της Μ. Ασίας με κατεύθυνση την Κρήτη. Επικεφαλής βρίσκεται ο στρατηγός και δομέστικος των Σχολών της Ανατολής Νικηφόρος Φωκάς, μετέπειτα αυτοκράτορας. Ο κύριος στόχος του είναι ο οχυρωμένος Χάνδακας, που πολιορκείται στενά κατά τους επόμενους μήνες. Στις 7 Μαρτίου του 961 με μία καλά οργανωμένη επίθεση ο βυζαντινός στρατός εισβάλλει στην πόλη. Ακολουθούν περιστατικά αγριότητας και σφαγής, που σταματούν μόνο έπειτα από την παρέμβαση του Φωκά. Ανάμεσα στους Άραβες αιχμαλώτους συμπεριλαμβάνεται ο εμίρης της Κρήτης Αμπντ αλ-Αζίζ ιμπν Σουάυμπ, με την οικογένειά του και πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, ενώ εντυπωσιακό είναι και το πλήθος των λαφύρων.961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Ο Βυζαντινός στρατός υπό τον Νικηφόρο Φωκά πολιορκεί το Χάνδακα, 961 (Ι. Σκυλίτζης, Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη Ισπανίας)
Νικηφόρος Φωκάς, 912 - 969 (Μόντενα, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη)
Η θριαμβευτική είσοδος του Νικηφόρου Φωκά στη Βασιλεύουσα, 961 (Ι. Σκυλίτζης, Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη Ισπανίας)
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204