Η νέα πρωτεύουσα
Ο Νικηφόρος Φωκάς επιχειρεί αρχικά να μεταφέρει την πρωτεύουσα στην ενδοχώρα της περιοχής Ηρακλείου, όπου κτίζει ένα φρούριο με το όνομα Τέμενος, στην περιοχή Ρόκκα του χωριού Προφήτης Ηλίας. Όμως, αυτή η προσπάθεια δεν αποδίδει και διοικητικό κέντρο της Κρήτης γίνεται τελικά ο Χάνδακας.

Τα όρια της πόλης εκτείνονται μεταξύ των σημερινών οδών Μποφώρ, Δαιδάλου και Χάνδακος. Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει διάφορα κτίρια αυτής της περιόδου, όπως δυο μεγάλα δημόσια λουτρά, κτισμένα με ιδιαίτερη επιμέλεια, στην οδό Κορωναίου και στην οδό Χορτατσών, δεξαμενές και τάφους. Επίσης, έχουν βρεθεί πλήθος κινητών ευρημάτων, νομίσματα και εκπληκτικά δείγματα εφυαλωμένης κεραμικής. Σχετικά με τα οχυρωματικά έργα της περιόδου, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι σε πολλά σημεία της η βυζαντινή οχύρωση στηρίχτηκε πάνω στην προϋπάρχουσα αραβική λίθινη βάση. Κάποια τμήματά της έρχονται στο φως μετά από εκσκαφές, για ανέγερση νέων οικοδομών, σε οικόπεδα κατά μήκος της οδού Δαιδάλου.

961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Ευρήματα εφυαλωμένης κεραμεικής από την ανασκαφή στην οδό Χορτατσών
Άποψη του φρουρίου του Τεμένους, 1615 (F. Basilicata, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204