Ναοδομία - Ζωγραφική
Η επιδίωξη των Βυζαντινών για επανένταξη του απομακρυσμένου νησιού στον κορμό της αυτοκρατορίας εκφράζεται δυναμικά και στο χώρο της τέχνης. Η επίδραση των καλλιτεχνικών τάσεων της Κωνσταντινούπολης είναι εμφανής τόσο στη ναοδομία όσο και στη ζωγραφική. Οικοδομούνται ναοί στους νέους αρχιτεκτονικούς τύπους του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο και του ελεύθερου σταυρού με τρούλο, όπως το καθολικό της μονής Μυριοκεφάλων στο Ρέθυμνο. Την ίδια περίοδο οικοδομείται στο Χάνδακα ναός αφιερωμένος στον Άγιο Τίτο ως νέος μητροπολιτικός ναός. Δυστυχώς, από τους ναούς των αστικών κέντρων ελάχιστα στοιχεία επιβιώνουν από τις καταστροφές και τις παρεμβάσεις των επόμενων αιώνων.

Μετά τη λήξη της εικονομαχίας και της Αραβοκρατίας κυριαρχεί πια και στην Κρήτη η εικονιστική ζωγραφική, με θέματα και τεχνοτροπίες που απηχούν τις αναζητήσεις και τις τάσεις της βυζαντινής τέχνης.

Αξιομνημόνευτη δείχνει να είναι και η αντιγραφική - καλλιγραφική δραστηριότητα. Έχουν διασωθεί κάποιοι χειρόγραφοι κώδικες που γράφτηκαν στην Κρήτη από Κρήτες, αλλά και ξένους κωδικογράφους, στοιχείο που επιβεβαιώνει την άποψη ότι σε κάποια μοναστήρια του νησιού λειτουργούσαν τέτοια εργαστήρια. Οι κωδικογράφοι, που είναι συνήθως ιερωμένοι, κατάγονται από την Κρήτη, αλλά και από άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου.

961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Λεπτομέρεια από την εκκλησία του Αγίου Τίτου, 2003 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)
Κεραμικά Β' βυζαντινής περιόδου, 2003 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204