Το ενδιαφέρον των Βενετών
Η πόλη - κράτος της Βενετίας συνδέεται από τους προηγούμενους αιώνες με το εμπόριο της Ανατολής και αναπόφευκτα με την πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Από τον 11ο αιώνα τα δύο κράτη υπογράφουν μεταξύ τους συμφωνίες οικονομικού κυρίως χαρακτήρα. Οι Βυζαντινοί παραχωρούν στους Βενετούς εμπορικά προνόμια, που τους επιτρέπουν να συγκεντρώσουν στα χέρια τους τον έλεγχο της εμπορικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας στην ανατολική Μεσόγειο.

Η γεωγραφική θέση της Κρήτης και η σημαντική παραγωγή αγροτικών προϊόντων προκαλούν, όπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον των Βενετών, που σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει μόνο οικονομικό προσανατολισμό. Στις αρχές του 12ου αιώνα συχνές είναι οι αναφορές στην παρουσία Ενετών εμπόρων στο νησί, οι οποίοι δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κρητικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το ενδιαφέρον αυτό προαναγγέλλει τις μελλοντικές εξελίξεις της κρητικής ιστορίας.

961  |  965  |  969  |  975  |  1027  |  1058  |  1081  |  1090  |  1111  |  1118  |  1204
Χάρτης της Βενετίας, 12ος αιώνας (Βενετία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη)
961
965
969
975
1027
1058
1081
1090
1111
1118
1204
1204