Ο φιλοεκπαιδευτικός σύλλογος
Το 1875 ιδρύεται από μορφωμένους και προοδευτικούς Ηρακλειώτες «Ο εν Ηρακλείω Κρητικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος», με πρόεδρο το Γυμνασιάρχη Αντώνιο Μιχελιδάκη. Η επίσημη έναρξη των εργασιών του Συλλόγου «έγινε την 23ην Μαρτίου του 1875 και ο πρόεδρος αυτού Αντ. Μιχελιδάκης εξεφώνησε κατάλληλον δια την περίστασιν και σπουδαίον λόγον» (Μανώλη Ε. Δετοράκη, Ο εν Ηρακλείω Κρήτης Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, Παλίμψηστον, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, τεύχος 18, σελ. 264).
1669  |  1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Ο Μίνως Α. Καλοκαιρινός (1843-1907). Πρώτος ανασκαφέας της Κνωσού, συνιδρυτής και ταμίας του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, - (αρχείο Ναταλία Μιτσοτάκη, Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
1669
1669
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898