2. ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Χνδαξ. Η πλις ατη, λγω της σπουδαιτητς της λαβε το νομα της νσου, εις το μσον της οποας κεται. (Σημ. Ο Μοτσενγκος δεν γνωρζει τι συνβη ακριβς το αντθετο, ονομασθεσα η νσος Χνδαξ εκ του ονματος της σπουδαιοτρας πλεως αυτς). Επειδ εναι η σπουδαιοτρα εκ των λλων πλεων του Βασιλεου τοτου, χει το καλτερον φροριον και λιμνα ικανν να περιλβη αρμδα ολκληρον, εν εκσκαφ και καθαρισθ. χει ναυπηγεον de reilj (?) με θολωτς στγας, εκτς των εξ, των οποων ετθησαν δη τα θεμλια. Εις το διαμρισμα του Χνδακος, το οποον χει κτασιν 70 περπου μιλων, υπρχουν οκτ Καστλλια, και 486 χωρα, χοντα 76 χιλιδες κατοκους περπου. Εκ τοτων 20 χιλιδες περπου εναι στρατεσιμοι, εκ των οποων 2060, ως προνομιοχοι, εναι εγγεγραμμνοι εις τας ορντιντζας.

Εις την πλιν υπρχουν 16 χιλιδες κτοικοι περπου, μη συμπεριλαμβανομνου του τακτικο Βενετικο στρατο, ο οποος επ του παρντος αποτελεται εκ 1500 στρατιωτν. Εκ του πληθυσμο τοτου 5 χιλιδες περπου εναι στρατεσιμοι, και 2600 εκ τοτων εγγεγραμμνοι εις τας ορντιντζας.

 

ZUANNE MOCENIGO, RELAZIONE PRESENTATA NELL'ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO NEL 17 APRILE M.D.LXXXIX., Μετφραση Στργιου Γ. Σπανκη, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Τμος Ι, σελ. 6, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1940