ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΓΕΝΕΙΣ, ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ, ΜΟΙΡΑΣΑΝ ΟΛΟ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΡΗ

«Αφο φθασε η εδηση για τη ζημι που κανε αυτ ο γενοβζος Ερρκος, αμσως η Γαληνοττη Σινιορα, στειλε τον Ικωβο απ τον οκο Baseio, ανδρειτατον αρχινααρχο, ο οποος φυγε απ τη Βενετα με στλο απ 32 γαλρες και 8 νβες. Στο ταξδι συναντθηκε με τον γρο γενοβζο κουρσρο Λεν, εχθρ των Βενετν με τον οποο εναυμχισε και τον συνλαβε και με διαταγ του Προβλεπτ τον κρμασε. Κυριετηκαν 12 γαλρες και 5 νβες. πειτα λθε στο Βασλειο με σκοπ να ανακτσει τα χαμνα. στερα απ μακροχρνιες πολεμικς επιχειρσεις ο παραπνω Ερρκος αποφσισε, με κτι συμφωνες και συνθκες, να τα αποδσει λα. Αφο γινε, λοιπν, η αγορ και το Βασλειο ξαναγρισε στην εξουσα της Γαληνοττης Σινιορας, γινε κτση της και η εξοχτατη Γερουσα στειλε εκε τον Ικωβο Τιπολο, λαμπρτατο νθρωπο, για τη φρνηση του και την ικαντητα. Υπρξεν ο πρτος που ανλαβε το αξωμα του Δοκα. Βλποντας την αστθεια των Κρητικν, αποφσισε φρονιμτατα να σταλε εκε μι αποικα και για τη στερισει καλτερα στην υποταγ του, στειλε εκε ευγενες και λακος, στρατιτες πεζος και καβαλρηδες και μορασε μεταξ τους σαν φουδα τα χωρι και τους τπους με τις περιφρειες τους. τσι καμαν το Βασλειο της Κρτης αποικα και στειλαν γι αυτ το σκοπ 12 φρονιμτατους ευγενες, που μορασαν το Βασλειο σε τσσερα μρη...»

 

FRANCESCO BASILICATA, RELAZIONE ALL'ILLMO ED ECCMO SRE ET PADRONE MIO COLMO IL SR PIETRO GIUSTIANO DIGNISSMO CAPNO G: NEL REGNO DI CANDIA 1630, Μετφραση Στργιου Γ. Σπανκη, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Τμος V, σελ. 69-70, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1969