Όρια δικαιοδοσίας του Χάνδακα

Υπό την διοίκηση και την επίβλεψη των στρατηγών του Χάντακα παραμένει από τη δημόσια εξουσία όχι μόνο η ίδια η μητρόπολη (ο Χάντακας) αλλά ακόμη και τα τρία κυριότερα φρούρια του Βασιλείου. Της Σπιναλόγκας, της Γραμπούσας και της Σούδας, που είναι κοντά στη νήσο ως και τα νησιά Τήνος και Κύθηρα που είναι πιο μακρυνά και έχουν ανάγκη όχι μικρότερης επαγρύπνησης εκτός από την Σαντορίνη, την Ιο την Ανάφη και την Αστροπαλιά που είναι υποτελείς μας ...

... Μέχρι σ'αυτά τα όρια εκτείνεται η δικαιοδοσία του Χάντακα.


ANTONIO PRIULI - ANTONIO BARBARO, RELAZIONI, I RELAZIONE DI ANTONIO PRIULI Provveditor Generale delle Armi in Candia, 30 Martzo 1667, II RELAZIONE DI ANTONIO BARBARO Provveditor Generale delle Armi in Candia, 24 Febraro 1667, Μετάφραση Στέργιου Γ. Σπανάκη, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Τόμος VΙ, σελ. 66,69, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1976