1777

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΔΑΚΟΣ.

15 Cemaziyelacirchir 1118

24 Σεπτεμβρίου 1706

Κατάλογος των εν τη θεοσώστω μεθορίω και ωραία ιερά πόλει του Χάνδακος ευρισκομένων τεμενών και ευκτηρίων οίκων, συνταχθείς μεσούντος του μηνός Τζεμαζιελαχίρ του έτους χίλια εκατόν δέκα οκτώ. Τέμενος Σουλτάν Μεχμέτ, Τέμενος Σουλτάν Ιμπραχίμ, Τέμενος Βαλιδέ Σουλτάν, Τέμενος Μ. Βεζύρου, Τέμενος Δεφτερδάρ, Τέμενος Σοφού Μεχμέτ Πασά, Τέμενος του Αγά των Γενιτσάρων, Τέμενος Ζουλφικάρ, Τέμενος Ελχάτζ Αλή Πασά, Τέμενος Ιμπραχίμ Αγά, Τέμενος Φιντίκ Ελχάτζ Μεχμέτ Πασά, Τέμενος Μαχμούτ, Τέμενος Άγκεμπουτ Αχμέτ Πασά, Τέμενος Μ. Κούλε (Su Kulesi), Τέμενος Κιζίλ Τάμπιας, Τέμενος Μπαλτά, Ευκτήριος Οίκος (Mescit) ΡεϊσουλΚιουτάπ, Ευκτήριος Οίκος Βεκίλ Χάρτζ, Ευκτήριος Οίκος Τοπτζή Μπασή (αρχιπυροβολητού), Ευκτήριος Οίκος Ακ Τάμπιας.

Νικολάου Σ. Σταυριανίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Γ' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1694-1715, σελ. 357, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1987