35

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΝΑΓΕΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

22 Ρεμπή Ι 1082 [29/7/1671]

Σταυρινίδης, τ. Α', αρ. 439, σ. 351-352.

Ο Παναγιώτης γιος Γιώργη της συντεχνίας των ναυτικών, κάτοικος Χάνδακα, ενάγει τον λιμενάρχη Χασάν Μπεσέ γιο Μουσταφά με την κατηγορία ότι μαζί με την ξυλεία που αγόρασε από το Μητροπολίτη Νεόφυτο [1] πήρε αυθαίρετα και ξυλεία αξίας 110 γροσίων που αποτελεί πλήρη ιδιοκτησία του. Ζητά από τον εναγόμενο να του επιστρέψει την ξυλεία ή να του καταβάλει το αντίτιμό της, σε περίπτωση που δεν υπάρχει.

Ο εναγόμενος παραδέχεται ότι αγόρασε ξυλεία από τον Μητροπολίτη, αλλά αρνήθηκε ότι πήρε την ξυλεία του ενάγοντος. Ο ενάγων αδυνατεί να προσαγάγει μάρτυρες και επιβάλλεται στον εναγόμενο να ορκιστεί. Η αγωγή απορρίπτεται.

Μάρτυρες: μουχζίρης Χουσείν Μπέης γιος Μουσταφά, τσοχαντάρης Μεχμέτ Μπεσέ γιος Βελή, Αλής γιος Αμπντουλλάχ.

ΙΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΡΙΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1669-1673, 1750-1767, σελ. 21-22, Βικελαία Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου, Ηράκλειο 2003[1] Πιθανότατα πρόκειται για τον πρώτο μητροπολίτη της τουρκοκρατούμενης Κρήτης Νεόφυτο Πατελάρο.