65

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΧΑΝΔΑΚΑ

1 Ρεμπή ΙΙ 1082 [7/8/1671]

Σταυρινίδης, τ. Α', αρ. 454, σ. 360-361.

Ο Αχμέτ Αγάς γιος Αμπντουλλάχ, μουτεβελής του τζαμιού της Βαλιντέ Σουλτάν στο Χάνδακα, αιτείται να υπολογιστούν οι δαπάνες για την ανέγερση αγοράς σιτηρών - σύμφωνα με σχετικό φιρμάνι - σε οικόπεδο του τζαμιού εντός της Πύλης της Ακ Τάπιας, κοντά στους οντάδες των γενίτσαρων, που συνορεύει με το τείχος του παλιού φρουρίου. Τα εισοδήματα από την αγορά θα προορίζονται για το τζαμί.

Οι ειδικοί για ζητήματα οικοδομής και στέγης, που μετέβησαν στο χώρο ανέγερσης της αγοράς, καταμέτρησαν και διαχώρισαν από την πλευρά του πατσατζίδικου, που ανήκει στα βακούφια του τζαμιού, οικόπεδο, 30Χ23 πήχεων, το οποίο απέχει τέσσερις πήχεις από το παλιό τείχος του φρουρίου. Για την ανέγερση του κτιρίου, θα χρειαστούν δοκάρια, σανίδες, καρφιά και άλλα. Το ελάχιστο συνολικό κόστος υπολογίστηκε σε 200.000 άσπρα.

Μάρτυρες: Ρετζέπ Μπέης γιος Αμπντουλλάχ, Αλής γιος Αμπντουλλάχ, Αλή Μπεσέ γιος Χαιντάρ, Μεχμέτ Μπεσέ γιος Αχμέτ, Αλή Μπεσέ γιος Μεχμέτ, Χασάν Μπεσέ γιος Μαχμούτ, Βελή Μπεσέ γιος Ιβάζ, Χουσείν Μπεσέ γιος Μουσταφά.

ΙΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΡΙΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1669-1673, 1750-1767, σελ. 36, Βικελαία Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου, Ηράκλειο 2003