502

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΣΤΟ ΧΑΝΔΑΚΑ

[...]

Σταυρινίδης, τ. Β', αρ. 592, σ. 44.

Ο αγάς των τζεμπετζήδων του Χάνδακα αγιάνης Τουραμπή γιος Νεμπή, ενώπιον του γραμματέα Μεχμέτ Εφέντη γιου Σουκρουλλάχ, πληρεξούσιου του αρχινάυαρχου Αλή Πασά, δηλώνει ότι παρέλαβε το φορτίο, το οποίο μετέφερε από την Κωνσταντινούπολη ο προαναφερόμενος Αλή Πασάς με τη συνοδεία του Χατζή Αχμέτ, αγά της υπηρεσίας του ντεφτερντάρη βεζίρη Αχμέτ Πασά. Το φορτίο, το οποίο θα φυλαχτεί στο φρούριο του Χάνδακα, αποτελείται από 4.053 τουφέκια τοποθετημένα σε 204 κιβώτια, από 500 καντάρια ακατέργαστο σίδηρο - 59 οκάδες ισοδυναμούν με ένα καντάρι - [...] δοκάρια Νικομήδειας μήκους έξι πήχεων το καθένα [...] 1.000 δοκάρια Μαύρης Θάλασσας πέντε πήχεων το καθένα [...] 1.290 σανίδια Νικομήδειας [...].

Μάρτυρες: Αμπντουλκαντίρ Πασάς, Γιουσούφ [...], Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή.

ΙΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΡΙΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1669-1673, 1750-1767, σελ. 251, Βικελαία Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου, Ηράκλειο 2003