503

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΧΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΣΤΟ ΧΑΝΔΑΚΑ

Πρώτο δεκαήμερο Ρεμπή Ι 1083 [27/6-6/7/1672]

Σταυρινίδης, τ. Β', αρ. 593, σ. 44-45.

Ο φρούραρχος του Χάνδακα [...] δηλώνει ότι παρέλαβε 14.875 κοιλά κεχρί, τα οποία μετέφερε από την Κωνσταντινούπολη με πλοία του σουλτανικού στόλου ο προαναφερόμενος αρχιναύαρχος [Αλή Πασάς] με τη συνοδεία του Χατζή Αχμέτ, αγά της υπηρεσίας του ντεφτερντάρη βεζίρη Αχμέτ Πασά. Το κεχρί θα φυλαχτεί στο φρούριο του Χάνδακα.

Μάρτυρες: Αμπντουλκαντίρ Πασάς, κεχαγιάς του σουλτανικού ναυστάθμου Μουσταφά Μπέης γιος Μαχμούτ, Γιουσούφ Πασάς, Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή, Μεχμέτ Πασάς Ντερβίς Αγαζαντέ, Χασάν Πασάς γιος Αμπντή Πασά, τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ γιος Αμπντουλλάχ, Μουσταφά Μπέης γιος Αμπντή Πασά.

504

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΣΤΟ ΧΑΝΔΑΚΑ

Πρώτο δεκαήμερο Ρεμπή Ι 1083 [27/6-6/7/1672]

Σταυρινίδης, τ. Β', αρ. 594, σ. 45-46.

Ο αγιάνης Χατζή Αχμέτ, αγάς του ντεφτερντάρη Κωνσταντινούπολης βεζίρη Αχμέτ Πασά, ενώπιον του γραμματέα Μεχμέτ Εφέντη γιου Σουκρουλλάχ, πληρεξούσιου του αρχιναυάρχου του Αλή Πασά, δηλώνει ότι παρέλαβε 15.000 κοιλά σιταριού, το οποίο μετέφερε από την Κωνσταντινούπολη ο προαναφερόμενος Αλή Πασάς με πλοία του σουλτανικού στόλου.

Μάρτυρες: Αμπντουλκαντίρ Πασάς, κεχαγιάς του σουλτανικού ναυστάθμου Μουσταφά Μπέης γιος Μαχμούτ, Γιουσούφ Πασάς, Ρετζέπ Μπέης γιος Αλή, Μεχμέτ Πασάς Ντερβίς Αγαζαντέ, Χασάν Πασάς γιος Αμπντή Πασά, τσοχαντάρης Γιουσούφ Μπεσέ γιος Αμπντουλλάχ, Μουσταφά Μπέης γιος Αμπντή Πασά.

ΙΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΡΙΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1669-1673, 1750-1767, σελ. 252, Βικελαία Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου, Ηράκλειο 2003