842

ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΝΤΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΑ ΝΑ ΝΤΥΝΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ

4 Σαφέρ 1176 [25/8/1762]

Σταυρινίδης, τ. Ε', αρ. 2771, σ. 195.

Εξαιτίας της ολιγωρίας των διοικητών, θρησκευτικών λειτουργών και των ζαμπίτιδων οι μη Μουσουλμάνοι κάτοικοι του Χάνδακα περιφέρονται, από καιρό και κατά παράβαση του ιερού νόμου, με μουσουλμανική ενδυμασία και φορούν κόκκινα φέσια και σαρίκια με αποτέλεσμα να μην διακρίνονται από τους Μουσουλμάνους.

Στο εξής οι μη Μουσουλμάνοι ραγιάδες απαγορεύεται να φορούν κόκκινα και λευκά φέσια, σαρίκια καθώς και κόκκινα γεμενιά. Θα πρέπει να ντύνονται με μαύρα και μπλέ σαλβάρια, ενώ τα γεμενιά τους θα πρέπει να είναι λευκά και τα παπούτσια τους κόκκινα. Όσοι παρανομούν θα τιμωρούνται.

Δατάσσονται ο καδής του Χάνδακα και ο τουρνατζήμπασης Οσμάν Αγάς να κοινοποιήσουν τη διαταγή.

Μπουγιουρντί του Κιαμίλ Αχμέτ Πασά.

ΙΕΡΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΡΙΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1669-1673, 1750-1767, σελ. 415-416, Βικελαία Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου, Ηράκλειο 2003