747

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΤΙΜΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Χρονολογία 1085 = 1674


Άρτος δράμια
Ροβίθια
Ελαιόλαδον
Μέλι
Τυρός
Σάπων πεπιεσμένος
1803
10
12
10
20
Στραγάλια
Αμύγδαλα
Κόκκινη σταφίς
Άμυλον (νισεστέ)
Βούτυρον της νήσου
Τσουρέκια δράμια
8
23
13
12
23
100
Πλακούντια με κρέας (μπουρέκι) δράμιαΜαύραι σταφίδες
Γιγούρτι
Γάλα
Αυγά τα δύο άσπρον
80
3
2
2
1
Χαλβάς
Χαλβάς χωρίς Κετέν
Ρίζι
ψάρια παστά
Κρομμύδια
Κηρός η οκά
18
19
8
20
3
80
Αμοιβή κυροχυσίας εφ' εκάστης οκάς
άσπρα 10
Πρόβειον κρέας
Κρέας αιγός
Βόειον κρέας
Άρτος δράμια
Σάπων η οκά
Κεπάπ η οκά
8
6
5
160
20
16
Φρέσκα ψάρια η οκά
Τυρός η οκά
Άλας
Όξος
Μέλι
Ροβίθια
10
8
2
2
12
3
Άμυλον
Μπουγάτσα ξηρή
Πλακούντια με κρέας
Τσουρέκια λαδερά
18
60
50
60
Σιμίτγια
Αμύγδαλα η οκά
60
22

Νικολάου Σ. Σταυρινίδη, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, , Τόμος Β' - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1672-1694, σελ. 176, ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1986