Διατροφή
Η κρητική διατροφή, τόσο γνωστή στις μέρες μας, θεωρείται φυσική συνέπεια ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής των Κρητικών. Επιβλήθηκε τόσο από τον ίδιο το χώρο και το γλυκό κλίμα, όσο και τις ιδιαίτερες συνθήκες ιστορικές και κοινωνικές, που επηρέασαν ποικιλότροπα τη ζωή των κατοίκων της.

Αποτελεί μέρος της μεσογειακής δίαιτας, παρουσιάζει, ωστόσο, αρκετές διαφορές, στις οποίες οφείλεται η παρατηρημένη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των κατοίκων του νησιού, σε σχέση με τους υπόλοιπους μεσογειακούς λαούς.

Βάση της κρητικής διατροφής, όπως και της μεσογειακής, είναι η κατανάλωση ελαιόλαδου, ψωμιού, αλλά και άλλων προϊόντων που παράγει η κρητική γη. Υπερέχει όμως από τη μεσογειακή, καθώς στηρίζεται στην αυξημένη κατανάλωση φρούτων, οσπρίων και λαχανικών και στην ελάχιστη κατανάλωση κρέατος.

Η κατανάλωση λαχανικών αποτελούσε ανέκαθεν βασικό συστατικό της κρητικής διατροφής
Κρίθινα παξιμάδια και διαφορετικά είδη ψωμιού, όλα ζυμωμένα με λάδι
Ποικιλίες κρητικών σταφυλιών
Συγκομιδή πορτοκαλιών, 1926 (Nelly's, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη)
Οι δρόμοι των τσαρσιών (αγορών) ήταν πλακοστρωμένοι στο Ηράκλειο των αρχών του 20ού αιώνα και τα προϊόντα της κρητικής γης σε αφθονία (R. Behaeddin, No 23, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Όσπρια, βασικό συστατικό της κρητικής διατροφής, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)