Μουσικά όργανα
Δεμένοι με τα παραδοσιακά μουσικά όργανα, σε κάθε τους κοινωνική εκδήλωση, οι Κρητικοί, παίζουν ώρες ατελείωτες, τραγουδούν και χορεύουν με τους ήχους της λύρας, του λαγούτου και του μαντολίνου, που αποτελούν τα κυριότερα μουσικά όργανα. Στα αστικά κέντρα της Δυτικής και Aνατολικής Kρήτης το βιολί αντικαθιστά συχνά τη λύρα.

Τα ακούσματα από το μπουλγαρί, τη μαντούρα, την ασκομαντούρα, το χαμπιόλι ή θιαμπόλι, τη μάντολα και το νταούλι έχουν αρχίσει πλέον να σπανίζουν και τείνουν να εξαφανιστούν.

Οι βροντόλυρες, λυράκια, λύρες, βιολόλυρες, εκτός από τη μουσική τους αξία, αποτελούν συχνά αριστουργήματα της ξυλογλυπτικής τέχνης.

Πνευστά όργανα από χοντρό καλάμι: χαμπιόλια ή θιαμπόλια
Παραδοσιακός οργανοπαίχτης ασκομαντούρας, Συλλογή Θεοχάρη Προβατάκη (Θεοχάρη Προβατάκη, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Πνευστά όργανα από καλάμι: μαντούρες σε διαφορετικά μεγέθη και τζιμπραγιά ή διπλή μαντούρα
Κρητικό νταούλι, Ανατολική Κρήτη, 2007 (φωτ. Γιάννης Χαρκούτσης)
Σύγχρονο εργαστήριο κατασκευής κρητικών μουσικών οργάνων, 2004 (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων)
Μπουλγαρί, έγχορδο όργανο, 2007 (φωτ. Γιάννης Χαρκούτσης, Μιχάλης Γ. Κώτης)