Μουσική
Μεγάλη άνθηση γνωρίζει αυτή την περίοδο και η μουσική, θρησκευτική και κοσμική, όπου επίσης είναι εμφανής ο συγκερασμός της βυζαντινής παράδοσης και της δυτικής έντεχνης μουσικής. Μουσικά όργανα, όπως η «τρουμπέττα» και το «κλαδοτζύμπανο» έρχονται στο νησί από την Ευρώπη. Η παρουσία μουσικού οργάνου στους περισσότερους ναούς του Χάνδακα αποτελεί ακόμα μία απόδειξη της πολιτιστικής αυτής σύζευξης. Διασημότερη προσωπικότητα στο χώρο της μουσικής είναι κατά το 16ο αιώνα ο Φραγκίσκος Λεονταρίτης.


1204  |  1206  |  1211  |  1217  |  1228  |  1265  |  1278  |  1282  |  1299  |  1341  |  1363  |  1364  |  1446  |  1453  |  1462  |  1471  |  1508  |  1523  |  1527  |  1538  |  1544  |  1562  |  1567  |  1590  |  1592  |  1629  |  1637  |  1644  |  1645
Eικονογραφημένο χειρόγραφο με μετάφραση του "Ερωτόκριτου", 1835 (Αντιγραφέας Ιονίστας, ζωγράφος Πετράκης, Βουκουρέστι, Ρουμανική Ακαδημία, Βουκουρέστι, Βουκουρέστι, Βιβλιοθήκη Ρουμανικής Ακαδημίας)
Εκκλησιαστική χορωδία και ορχήστρα, 16ος αιώνας
Παρτιτούρες από έργο του Φραγκίσκου Λεονταρίτη (Βιέννη, Österreichische Nationalbibliothek)
Το εξώφυλλο της πρώτης συλλογής θρησκευτικών συνθέσεων του Φραγκίσκου Λεονταρίτη, 1564 (Μπολόνια, Museo Civico Bibliografico Musicale)
1204
1206
1211
1211
1217
1228
1265
1278
1282
1299
1341
1363
1364
1446
1453
1462
1471
1508
1523
1527
1538
1544
1562
1567
1590
1592
1629
1637
1644
1645
1645