Τυπογραφία - Εκδόσεις
Κρήτες λόγιοι διακρίνονται, επίσης, ως εκδότες και τυπογράφοι στη Βενετία, στη Ρώμη, στο Μιλάνο καθώς και σε άλλες δυτικές ευρωπαϊκές πόλεις όπως στο Παρίσι και στη Γενεύη. Ο Δημήτριος Δαμιλάς εκδίδει το πρώτο ελληνικό βιβλίο στο Μιλάνο, τη «Γραμματική» του Κωνσταντίνου Λασκάρεως. Ο Ζαχαρίας Καλλιέργης με τον Νικόλαο Βλαστό ιδρύουν στη Βενετία τυπογραφείο με Έλληνες συνεργάτες. Το 1515 ιδρύεται το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο στη Ρώμη, όπου τυπώνονται έργα του Πίνδαρου, του Θεόκριτου και άλλων συγγραφέων. Στη Βενετία ο Μάρκος Μουσούρος, ένας από τους διασημότερους Έλληνες της διασποράς και συνεργάτης του γνωστού τυπογράφου Άλδου Μανουτίου, εκδίδει τα «Άπαντα» του Πλάτωνα, έργα του Αριστοφάνη, του Ησύχιου και άλλα ελληνικά κείμενα.
1204  |  1206  |  1211  |  1217  |  1228  |  1265  |  1278  |  1282  |  1299  |  1341  |  1363  |  1364  |  1446  |  1453  |  1462  |  1471  |  1508  |  1523  |  1527  |  1538  |  1544  |  1562  |  1567  |  1590  |  1592  |  1629  |  1637  |  1644  |  1645
Τυπογραφείο του 16ου αιώνα (Phillipus Galleus)
Από το βυζαντινό λεξικό "Μέγα Ετυμολογικόν" που τυπώθηκε στη Βενετία, 1499 (Ζαχαρίας Καλλιέργης - Νικόλαος Βλαστός, Ηράκλειο, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης)
Το πρώτο ελληνικό βιβλίο που τυπώθηκε στη Ρώμη, 1515 (Ζαχαρίας Καλλιέργης - Νικόλαος Βλαστός, Ηράκλειο, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης)
Το τυπογραφικό σήμα του Νικόλαου Βλαστού, 1499
Μάρκος Μουσούρος, απο τους επιφανέστερους Κρητικούς Λόγιους που κατέφυγαν στη Δύση (Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών)
1204
1206
1211
1211
1217
1228
1265
1278
1282
1299
1341
1363
1364
1446
1453
1462
1471
1508
1523
1527
1538
1544
1562
1567
1590
1592
1629
1637
1644
1645
1645