Οι Γενουάτες στην Κρήτη
Το 1206 Γενουάτες πειρατές, «περιψήματα ανδρών και αμβλώματα», όπως τους χαρακτηρίζει ο Νικήτας Χωνιάτης, αποβιβάζονται στην Κρήτη προσποιούμενοι τους εμπόρους. Γρήγορα όμως καταλαμβάνουν το Χάνδακα και θέτουν υπό τον έλεγχό τους μεγάλο τμήμα του νησιού. Ο αρχηγός τους Ερρίκο Πεσκατόρε (Pescatore) αυτοανακηρύσσεται «Άρχοντας Κρήτης» (Dominus Creti). Σε σύντομο χρονικό διάστημα φροντίζει να ενισχύσει τα υπάρχοντα φρούρια και να κτίσει μικρότερα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νησιού, προετοιμαζόμενος έτσι για την αντίδραση των Βενετών.

Η πρώτη εκστρατεία των Βενετών το 1207 αποτυγχάνει, αλλά τον επόμενο χρόνο μια νέα και καλύτερα οργανωμένη εκστρατευτική δύναμη αποβιβάζεται στο νησί. Μετά από πολυετή αγώνα, στις 11 Μαΐου 1217, οι δύο ιταλικές πόλεις υπογράφουν συνθήκη ειρήνης που αφήνει την Κρήτη στη βενετική κυριαρχία.

1204  |  1206  |  1211  |  1217  |  1228  |  1265  |  1278  |  1282  |  1299  |  1341  |  1363  |  1364  |  1446  |  1453  |  1462  |  1471  |  1508  |  1523  |  1527  |  1538  |  1544  |  1562  |  1567  |  1590  |  1592  |  1629  |  1637  |  1644  |  1645
Καταχύστρες. Από τις κατασκευές αυτές οι αμυνόμενοι έριχναν στον εχθρό πέτρες και καυτό λάδι
Κατασκευή πύργων κατά τον Μεσαίωνα, 13ος αιώνας (Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας)
1204
1206
1211
1211
1217
1228
1265
1278
1282
1299
1341
1363
1364
1446
1453
1462
1471
1508
1523
1527
1538
1544
1562
1567
1590
1592
1629
1637
1644
1645
1645