Άποικοι
Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1211 υπογράφεται στη Βενετία το διάταγμα της πρώτης αποστολής Βενετών αποίκων στην Κρήτη. Λίγους μήνες αργότερα, στις 20 Μαρτίου του επόμενου χρόνου, εκατόν ογδόντα πολίτες της «Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου» επιβιβάζονται στα πλοία με προορισμό την Κρήτη. Είναι οι πρώτοι από ένα σύνολο 10.000 περίπου αποίκων που εγκαθίστανται στο νησί κατά τον πρώτο αιώνα της Ενετοκρατίας (1211 - 1310). Στους αποίκους αυτούς παραχωρούνται από τις βενετσιάνικες αρχές εκτάσεις ως στρατιωτικά φέουδα. Οι ίδιοι οι άποικοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τους ιππείς (milites), που τα φέουδά τους ονομάζονται καβαλαρίες, και τους πεζούς (pedites) που λαμβάνουν φέουδα μικρότερης αξίας.
1204  |  1206  |  1211  |  1217  |  1228  |  1265  |  1278  |  1282  |  1299  |  1341  |  1363  |  1364  |  1446  |  1453  |  1462  |  1471  |  1508  |  1523  |  1527  |  1538  |  1544  |  1562  |  1567  |  1590  |  1592  |  1629  |  1637  |  1644  |  1645
Οικόσημα της περιόδου της Ενετικής κυριαρχίας, 2003 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ., Ηράκλειο)
1204
1206
1211
1211
1217
1228
1265
1278
1282
1299
1341
1363
1364
1446
1453
1462
1471
1508
1523
1527
1538
1544
1562
1567
1590
1592
1629
1637
1644
1645
1645