Η Δ΄ Σταυροφορία
Στις αρχές του 13ου αιώνα ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄ προτείνει μια νέα σταυροφορία για την επανάκτηση των Αγίων Τόπων από τους Άραβες. Ένας ισχυρός ευρωπαϊκός στρατός σχηματίζεται και συγκεντρώνεται στη Βενετία, η οποία έχει αναλάβει, έναντι αμοιβής, τη μεταφορά των στρατευμάτων με το στόλο της. Τα οικονομικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν όμως οι σταυροφόροι, οδηγούν την εκστρατεία αυτή σε άλλους στόχους.

Τον Ιανουάριο του 1203, κι ενώ οι σταυροφόροι ετοιμάζονται να ξεκινήσουν, ο έκπτωτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ισαάκιος Β΄ Άγγελος ζητά από τους ηγέτες τους τη στρατιωτική τους συνδρομή για την επάνοδό του στο θρόνο, υποσχόμενος μάλιστα υψηλή χρηματική αμοιβή. Οι σταυροφόροι ανταποκρίνονται και ο Ισαάκιος αποκαθίσταται. Η αδυναμία όμως των Βυζαντινών να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις των δυτικών οξύνει τις ήδη τεταμένες σχέσεις. Στις 13 Απριλίου 1204 οι εξαγριωμένοι σταυροφόροι εισβάλλουν στην Κωνσταντινούπολη. Η πτώση της Βασιλεύουσας σημαίνει την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα εδάφη της οποίας μοιράζονται μεταξύ τους οι ηγέτες των σταυροφόρων.1204  |  1206  |  1211  |  1217  |  1228  |  1265  |  1278  |  1282  |  1299  |  1341  |  1363  |  1364  |  1446  |  1453  |  1462  |  1471  |  1508  |  1523  |  1527  |  1538  |  1544  |  1562  |  1567  |  1590  |  1592  |  1629  |  1637  |  1644  |  1645
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σε ψηφιδωτή παράσταση του δαπέδου της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή της Ραβέννας
Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους σε μικρογραφία γαλλικού χειρογράφου του 15ου αι. (Παρίσι, Βιβλιοθήκη Ναυστάθμου)
Ο πάπας Ιννοκέντιος Γ' σε ψηφιδωτή παράσταση του 13ου αι. (Ρώμη, Μουσείο Βατικανού)
1204
1206
1211
1211
1217
1228
1265
1278
1282
1299
1341
1363
1364
1446
1453
1462
1471
1508
1523
1527
1538
1544
1562
1567
1590
1592
1629
1637
1644
1645
1645