«Εκχώρηση της Κρήτης»
Στις 12 Αυγούστου 1204 ο αρχηγός των σταυροφόρων Βονιφάτιος Μομφερατικός υπογράφει με τους Βενετούς μία συνθήκη που γίνεται γνωστή ως «Εκχώρηση της Κρήτης». Σύμφωνα μ' αυτήν ο Βονιφάτιος εκχωρεί στο Βενετικό κράτος αντί 1.000 αργυρών μάρκων και κάποιων άλλων εδαφικών ανταλλαγμάτων τα δικαιώματά του στο νησί.
1204  |  1206  |  1211  |  1217  |  1228  |  1265  |  1278  |  1282  |  1299  |  1341  |  1363  |  1364  |  1446  |  1453  |  1462  |  1471  |  1508  |  1523  |  1527  |  1538  |  1544  |  1562  |  1567  |  1590  |  1592  |  1629  |  1637  |  1644  |  1645
Το λιμάνι και η πόλη του Χάνδακα, στο βάθος διακρίνεται το βουνό Γιούχτας (J. Peeters)
Χρυσά και αργυρά νομίσματα που ήταν σε χρήση στην Κρήτη κατά την περίοδο της Ενετικής κυριαρχίας (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
1204
1206
1211
1211
1217
1228
1265
1278
1282
1299
1341
1363
1364
1446
1453
1462
1471
1508
1523
1527
1538
1544
1562
1567
1590
1592
1629
1637
1644
1645
1645