Η Σινιορία
Η Βενετία φροντίζει με ιδιαίτερη επιμέλεια για τη διοίκηση της νέας της κτήσης. Στη βορειοδυτική πλευρά της Πλατείας των Δημητριακών (Piazza delle Biade) στο Χάνδακα βρίσκεται το διώροφο Δουκικό Ανάκτορο (palazzo ducale), έδρα του ανώτατου άρχοντα του νησιού, του Δούκα (Duka di Candia). Ο Δούκας εκλέγεται στη Βενετία και ασκεί τα καθήκοντά του με τη συνδρομή δύο συμβούλων (consiliarii). Αυτοί οι τρεις, που έχουν διετή θητεία, απαρτίζουν την «Εκλαμπρότατη Αυθεντία» της Κρήτης (Signoria). Στο Χάνδακα βρίσκεται και η έδρα του γενικού στρατιωτικού διοικητή της Κρήτης, του Καπιτάνου (Capitano di Candia). Όλοι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι προέρχονται από τη Βενετία και είναι, κατά κανόνα, μέλη επιφανών αριστοκρατικών οικογενειών.

Το νησί αρχικά διαιρείται σε έξη διοικητικά διαμερίσματα, τα σεξτέρια (sestieri), σύμφωνα με το πρότυπο της Βενετίας. Από τις αρχές όμως του 14ου αι. χωρίζεται σε τέσσερα διαμερίσματα (territorii), που αντιστοιχούν περίπου στους σημερινούς τέσσερις νομούς. Οι διοικητές των διαμερισμάτων αυτών ονομάζονται ρέκτορες (rectores).

Σε περιστάσεις που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης η Βενετία στέλνει στο νησί έναν αξιωματούχο με έκτακτες και διευρυμένες εξουσίες, τον Γενικό Προβλεπτή (provveditor general).

1204  |  1206  |  1211  |  1217  |  1228  |  1265  |  1278  |  1282  |  1299  |  1341  |  1363  |  1364  |  1446  |  1453  |  1462  |  1471  |  1508  |  1523  |  1527  |  1538  |  1544  |  1562  |  1567  |  1590  |  1592  |  1629  |  1637  |  1644  |  1645
Το Δουκικό μέγαρο, όπως αναπαριστάται στον κώδικα του Μανέα Κλόντζα. Διακρίνεται η κρήνη Μοροζίνι με το άγαλμα του Ποσειδώνα. Πρώτο μισό 17ου αιώνα (Μανέα Κλόντζα, συλ. Traeger)
Πλάκα με πέντε οικόσημα στην εξωτερική πύλη του Αγίου Γεωργίου, 2003 (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων)
Φραγκίσκος Μοροζίνι (1618-1694) (L. Dorigny, Βενετία, Palazzo Ducale)
1204
1206
1211
1211
1217
1228
1265
1278
1282
1299
1341
1363
1364
1446
1453
1462
1471
1508
1523
1527
1538
1544
1562
1567
1590
1592
1629
1637
1644
1645
1645