Ρεάλια και τσεκίνια
Τα επαναστατικά κινήματα και οι αναταραχές κατά τους δύο πρώτους αιώνες της ενετικής κυριαρχίας προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού, ιδιαίτερα στην αγροτική παραγωγή. Από το 15ο αιώνα, όμως, η γεωργία και η κτηνοτροφία παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη. Τα κρητικά κρασιά, κυρίως η ονομαστή «μαλβαζία» παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και εξάγονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το τυρί, το μέλι, το αλάτι και, από το 16ο αι., το λάδι είναι επίσης προϊόντα που εξάγονται σε σημαντικές ποσότητες.

Τα κρητικά λιμάνια, κι ιδιαίτερα ο Χάνδακας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή του βενετσιάνικου εμπορίου. Το γεγονός αυτό ωθεί τους κρητικούς να ασχοληθούν συστηματικά με τη ναυτιλία και το εμπόριο. Κρητικά καράβια ταξιδεύουν σ' ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο μεταφέροντας από και προς το νησί τους πλήθος προϊόντων. Οι επαγγελματίες του Χάνδακα και των άλλων αστικών κέντρων είναι οργανωμένοι σε επαγγελματικές αδελφότητες, τις συντεχνίες.

1204  |  1206  |  1211  |  1217  |  1228  |  1265  |  1278  |  1282  |  1299  |  1341  |  1363  |  1364  |  1446  |  1453  |  1462  |  1471  |  1508  |  1523  |  1527  |  1538  |  1544  |  1562  |  1567  |  1590  |  1592  |  1629  |  1637  |  1644  |  1645
Χάρτης της Μεσογείου, 1662 (Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας)
Χάλκινα νομίσματα της ενετικής περιόδου. Κόπηκαν για χρήση στην Κρήτη (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
1204
1206
1211
1211
1217
1228
1265
1278
1282
1299
1341
1363
1364
1446
1453
1462
1471
1508
1523
1527
1538
1544
1562
1567
1590
1592
1629
1637
1644
1645
1645