Θρησκευτική ζωή
Οι Βενετοί θεωρούν την ορθόδοξη Εκκλησία ως απειλή για την κυριαρχία τους στην Κρήτη, καθώς αποτελεί πόλο συσπείρωσης του ορθόδοξου πληθυσμού και συνδετικό κρίκο με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Απομακρύνουν, λοιπόν, τους ηγέτες του ορθόδοξου κλήρου και απαγορεύουν τη χειροτονία ορθόδοξων ιερέων στο νησί. Στη θέση των ορθόδοξων επισκόπων τοποθετούνται Λατίνοι με επικεφαλής Αρχιεπίσκοπο. Στην προσπάθεια, όμως, επιβολής του καθολικισμού οι Κρητικοί αντιδρούν με φανατισμό. Ειδικά στην ύπαιθρο, ο καθολικός κλήρος αδυνατεί να επιβληθεί και περιορίζεται πλέον στα αστικά κέντρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, γύρω στο 1580, οι εκπρόσωποι του πάπα εκτιμούν ότι σε σύνολο 200.000 περίπου κατοίκων οι καθολικοί δεν ξεπερνούν τους 2.000.

Από τις αρχές, του 16ου αιώνα η Βενετία υιοθετεί πιο ευέλικτη και ανεκτική πολιτική στα θρησκευτικά θέματα, γεγονός που αμβλύνει τις θρησκευτικές διαμάχες και συντελεί στη βελτίωση των σχέσεων με το ορθόδοξο στοιχείο. Χαρακτηριστικό αυτής της βελτίωσης είναι ότι την καθολική λιτανεία του Corpus Domini (Αγίας Δωρεάς), που πραγματοποιείται στο Χάνδακα, την παρακολουθούν και οι ορθόδοξοι κάτοικοι της πόλης.

1204  |  1206  |  1211  |  1217  |  1228  |  1265  |  1278  |  1282  |  1299  |  1341  |  1363  |  1364  |  1446  |  1453  |  1462  |  1471  |  1508  |  1523  |  1527  |  1538  |  1544  |  1562  |  1567  |  1590  |  1592  |  1629  |  1637  |  1644  |  1645
Ιερέας της Κρήτης, 1554 (Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών)
Οικόσημο ενετικής περιόδου, 2007 (Εργαστήριο Πολυμέσων, Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
«Η Βάπτιση του Χριστού», 1568 (Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Δήμος Ηρακλείου, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
«Το Τρίπτυχο της Μοδένα» (μπρος όψη), 1568 (Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Modena, Galleria Estense)
1204
1206
1211
1211
1217
1228
1265
1278
1282
1299
1341
1363
1364
1446
1453
1462
1471
1508
1523
1527
1538
1544
1562
1567
1590
1592
1629
1637
1644
1645
1645