«Έμαθα τάχα γράμματα φράγκικα και ρωμαίικα»
Στα χρόνια της Ενετοκρατίας ιερωμένοι και κοσμικοί διδάσκαλοι φροντίζουν για τη μόρφωση των νέων του νησιού. Στην πόλη λειτουργούν ελληνικά και λατινοϊταλικά εκπαιδευτήρια, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα δίγλωσσης εκπαίδευσης σε αρκετούς Κρητικούς.

Εις το σκολείον εκάθηκα, Κερά μου, από μικρόθεν,

Έμαθα τάχα γράμματα φράγκικα και ρωμαίικα

(Λεονάρδου Ντελλαπόρτα, Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, Η Παιδεία κατά τη Βενετοκρατία, Κρήτη, Ιστορία και Πολιτισμός, Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης - Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 1988, τ. Β΄, σελ. 168)

Από τα τέλη του 14ου αι. Κρητικοί λόγιοι και σπουδαστές πηγαίνουν στα ιταλικά πανεπιστήμια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Αρκετοί απ' αυτούς, όπως ο Μάρκος Μουσούρος και ο Δημήτριος Δαμιλάς, διαπρέπουν στις ευρωπαϊκές πόλεις ως πανεπιστημιακοί και άνθρωποι των γραμμάτων.

Η πνευματική αυτή άνθηση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην ίδρυση και λειτουργία των Ακαδημιών στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις του νησιού. Πρώτη ιδρύεται στο Ρέθυμνο η Ακαδημία των Βιβί (Vivi), το 1562, και ακολουθούν, τις επόμενες δεκαετίες, η Ακαδημία των Στραβαγκάντι (Stravaganti) στο Χάνδακα, περί το 1590, και η Ακαδημία των Στερίλι (Sterili) στα Χανιά, το 1637.1204  |  1206  |  1211  |  1217  |  1228  |  1265  |  1278  |  1282  |  1299  |  1341  |  1363  |  1364  |  1446  |  1453  |  1462  |  1471  |  1508  |  1523  |  1527  |  1538  |  1544  |  1562  |  1567  |  1590  |  1592  |  1629  |  1637  |  1644  |  1645
Κληρικός δάσκαλος με το μαθητή του (Ιωάννινα, Μουσείο Ιωαννίνων)
Μάρκος Μουσούρος, 1470 - 1517 (Δ. Τσόκος)
"Τα σωζόμενα", έκδοση του Δ. Δαμιλά
1204
1206
1211
1211
1217
1228
1265
1278
1282
1299
1341
1363
1364
1446
1453
1462
1471
1508
1523
1527
1538
1544
1562
1567
1590
1592
1629
1637
1644
1645
1645