Αυτόνομη Κρητική Πολιτεία (1898 - 1913)
Στις 9 Δεκεμβρίου 1898 αποβιβάζεται στην Κρήτη ο πρίγκιπας Γεώργιος, δευτερότοκος γιος του βασιλιά της Ελλάδας Γεωργίου Α΄, ως Ύπατος Αρμοστής της Αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, στο νησί παραχωρείται διευρυμένη αυτονομία, αλλά υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου και την προστασία των ευρωπαϊκών δυνάμεων, που εξασφαλίζουν με στρατιωτικές δυνάμεις την τάξη και την ηρεμία στο νησί. Η αποχώρηση του τουρκικού στρατού, το φθινόπωρο του 1898, σηματοδοτεί το τέλος μιας ταραγμένης και ανήσυχης εποχής.

Οι θεσμοί, η νομοθεσία, η διοίκηση, η ίδια η κρητική κοινωνία εισέρχονται σε πορεία εκσυγχρονισμού. Η Κρήτη απομακρύνεται από τον οθωμανικό κόσμο και συνδέεται όλο και στενότερα με την Ελλάδα. Το νέο καθεστώς προχωρεί σε νέα νομοθεσία, κόβει νόμισμα - την κρητική δραχμή - και οργανώνει νέες διοικητικές υπηρεσίες. Οι πολιτικές και θεσμικές αυτές μεταβολές επιταχύνουν τις αλλαγές στις νοοτροπίες, τον τρόπο ζωής και τα ήθη της κρητικής κοινωνίας.

Η περίοδος της Aυτονομίας είναι για την πόλη και την αστική ζωή του Ηρακλείου μια εποχή μετασχηματισμού. Πραγματοποιούνται σημαντικά δημόσια έργα, όπως η νέα προκυμαία, και πολεοδομικές παρεμβάσεις, που, σε συνδυασμό με την οικοδόμηση μεγαλοπρεπών νεοκλασικών κτιρίων, εξωραΐζουν το κέντρο του Ηρακλείου. Η πληθυσμιακή υπεροχή των μουσουλμάνων υποχωρεί και σταδιακά ανατρέπεται, ενώ οι Ηρακλειώτες υιοθετούν όλο και περισσότερο στοιχεία της ευρωπαϊκής κουλτούρας στην καθημερινή τους ζωή, που συνδυάζονται όμως με πλήθος παραδοσιακών χαρακτηριστικών.

1898  |  1899  |  1900  |  1902  |  1905  |  1906  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913
Ο Ύπατος Αρμοστής Γεώργιος με τους 4 Ναυάρχους των Μεγάλων Δυνάμεων στην Κρήτη (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
Η αψίδα που στήθηκε για την άφιξη του Πρίγκιπα Γεωργίου στο Ηράκλειο, 1902 (R. Behaeddin, Εκδ. Ν. Αλικιώτης, No 16, συλ. Θεοφάνη Κοκκινάκη)
Άποψη του Ηρακλείου, από τα τείχη, όπου διακρίνεται ο ναός του Αγίου Μηνά, 1900 (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Ταχυδρομική υπηρεσία της Κρήτης, 1900 (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Χαρτονόμισμα των εκατό δραχμών της Κρητικής Πολιτείας, 1899 (Τράπεζα Κρήτης, Γιώργου Παναγιωτάκη)
Ο Πρίγκηπας στην πλατεία του Αγίου Μηνά, 1900 (φωτ. Γ. Μαραγιάννης)
1898
1898
1899
1899
1900
1902
1905
1906
1906
1908
1908
1909
1909
1910
1911
1912
1913