Τόποι εγκατάστασης των «Τουρκοκρητικών»
Ως τόπο εγκατάστασής τους, μετά την αναχώρησή τους από την Κρήτη, οι Κρήτες μουσουλμάνοι επιλέγουν τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα την πόλη της Σμύρνης. Όταν η «έξοδος» παίρνει μεγάλες διαστάσεις οι οθωμανικές αρχές προωθούν ομάδες «Τουρκοκρητικών» προσφύγων και σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας, όπως η βόρεια Αφρική (σε περιοχές της σημερινής Λιβύης) και η Συρία. Μικρότερες ομάδες εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στους τόπους της εγκατάστασής τους, οι μουσουλμάνοι της Κρήτης διατηρούν τις συνήθειες και τη γλώσσα τους, την κρητική διάλεκτο.
1898  |  1899  |  1900  |  1902  |  1905  |  1906  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913
Χαρακτηριστικός δρόμος της Σμύρνης (Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών)
Το λιμάνι της Σμύρνης και το Βυζαντινό φρούριο στον Πάγο (Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών)
Άποψη της Σμύρνης, 1889 - 1898 (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης)
1898
1899
1899
1900
1902
1905
1906
1906
1908
1908
1909
1909
1910
1911
1912
1913